Aktie Projektengagemang varnar för att det tredje kvartalets ebita-resultat beräknas bli cirka 20 miljoner kronor lägre än föregående år, på grund av låg debiteringsgrad under augusti och första hälften av september.

Vidare meddelar bolaget att vd Per Hedebäck har sagt upp sig och meddelat styrelsen att han kommer att lämna bolaget för annat uppdrag.

Projektengagemangs styrelseordförande, Per-Arne Gustavsson, har av styrelsen utsetts till tillförordnad vd från och med i dag den 17 september.

”Per Hedebäck kommer att stå till bolagets förfogande under hösten. Rekrytering av ny vd och koncernchef inleds omgående”, heter det.

Den lägre debiteringsgraden jämfört med föregående år var inom flera av Projektengagemangs divisioner.

”Detta innebär att vi redan nu kan konstatera att vi inte kommer att nå den planerade resultatnivån för det tredje kvartalet och därmed inte heller helåret 2019. Utvecklingen hittills under det tredje kvartalet beror framförallt på att några större projekt kommit igång senare än planerat. Därutöver har resultatet påverkats av omstruktureringskostnader inom affärsenheten för management consulting”, kommenterar Per-Arne Gustavsson, styrelseordförande och tillförordnad vd.

Projektengagemangs ebita-resultat för det tredje kvartalet kommer alltså att vara cirka 20 miljoner kronor lägre än föregående års utfall, som låg på 2,1 miljoner kronor. Därmed kommer ebita-resultatet för helåret 2019 att vara lägre än föregående års resultat, heter det.

Tidigare bedömning, som angavs i delårsrapporten för det andra kvartalet 2019, var ett förväntat ebita-resultat för helåret 2019 i linje med eller något bättre än föregående år.

”Styrelsens och ledningens högsta prioritet är att förbättra koncernens lönsamhet. De sälj- och kostnadsinitiativ som inletts under året fortskrider enligt plan och vi kommer att se över om ytterligare initiativ behövs för att förbättra lönsamheten”, säger Per-Arne Gustavsson.

Projektengagemang publicerar delårsrapporten för det tredje kvartalet 2019 fredagen den 8 november.