Vinstvarning från Proact

Publicerad 2007-11-21 09:34

Proact ändrar sin tidigare prognos om ett positivt rörelseresultat för andra halvåret och räknar nu med att rörelseresultatet blir svagt negativt, enligt ett pressmeddelande.

Skälet är att systemintäkterna i Sverige är lägre än väntat. Dessutom kommer resultatet under fjärde kvartalet att tyngas av jämförelsekostnader, främst avseende avgångsvederlag till VD och nedskrivning av goodwill.

Proact behåller dock prognosen att omsättningen under andra halvåret kommer att överstiga första halvårets omsättning.

(Direkt)