Oscar Properties vd Oscar Engelbert.

Vinstvarning Oscar Properties skriver ner värdet på byggrätter till följd av ändrade marknadsförutsättningar. Det framgår av ett pressmeddelande.

 

Liksom föregående kvartal påverkades resultatet även av prissänkningar och en fortsatt låg försäljningstakt.

Omsättningen för det fjärde kvartalet landar på 257 miljoner kronor, jämfört med 559 miljoner för motsvarande kvartal föregående år.

Rörelseresultatet blev -256 miljoner kronor (-112).