Aktie Köksbolaget Nobias resultat har påverkats negativt av fortsatta störningar i leveranskedjan i Norden.

Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet förväntas uppgå till 3.479 miljoner kronor (3.216) och rörelseresultatet för koncernen förväntas uppgå till 77 miljoner kronor (228).

Enligt Infronts senaste sammanställning av estimat gjord den 20 juli efter Nobia släppt rapporten för det andra kvartalet, låg konsensus på en nettoomsättning om 3.484 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 200 miljoner kronor.

”Kostnadsinflation, komponenttillgänglighet och extraordinära kostnader för att reducera restorder, främst i fabriken i Tidaholm, har haft en mer betydande påverkan än väntat”, skriver Nobia.

Det har lett till ett rörelseresultat för region Norden på 97 miljoner kronor under tredje kvartalet (196).

”Kostnaden för störningar i leveranskedjan förväntas förbättras under fjärde kvartalet och ytterligare ansträngningar görs för att flytta delar av produktionen till den nya fabriken i Jönköping redan från första kvartalet 2023”, heter det.

Ytterligare information att lämnas den 2 november, då Nobia publicerar delårsrapporten för tredje kvartalet 2022. Alla siffror är oreviderade och preliminära.