Aktie Kökstillverkaren Nobias preliminära rörelseresultat för det fjärde kvartalet uppgick till 25 miljoner kronor (238), påverkat av fortsatt högre kostnader inom leveranskedjan i Norden och en svagare utveckling i Storbritannien. Aktien rasar på Stockholmsbörsen under fredagseftermiddagen

Enligt Infronts estimat för det fjärde kvartalet som samlades in efter rapporten för det tredje kvartalet, och publicerades i början av november, väntades ett rörelseresultat på 158 miljoner kronor. I estimatet ingick inga jämförelsestörande poster.

Under fjärde kvartalet 2022 var den organiska tillväxten ”några få procent”, med stöd av prisökningar. Efter beskedet rasar aktien runt 15 procent på fredagseftermiddagen.

Bolaget har också beslutat att lansera ett kostnadsreduktionsprogram inklusive en ompositionering av en del av den brittiska verksamheten.

”Programmet syftar till att generera årliga besparingar på över 300 miljoner kronor, med en märkbar effekt under andra kvartalet 2023 och med full effekt under andra kvartalet 2024. Programmet innebär en potentiell uppsägning av 500 anställda”, skriver bolaget.

Vissa funktioner i Norden och på koncernnivå att reduceras för att spara kostnader och stödja resultatförbättringar.

Kostnader, redovisade som jämförelsestörande poster, kommer att ingå i fjärde kvartalet 2022 uppgående till 156 miljoner kronor och första kvartalet 2023 till cirka 300 miljoner kronor.

Av den totala kostnaden avser 143 miljoner kronor icke kassaflödespåverkande poster.

Posterna för första kvartalet 2023 avser det framåtblickande kostnadsreduktionsprogrammet, medan posterna för fjärde kvartalet 2022 avser redan påbörjade åtgärder.

I programmet ingår en del av kostnaderna relaterade till övergången till fabriken som byggs i Jönköping. Som tidigare kommunicerats om investeringen i den nya Jönköpingsfabriken, kommer Nobia ådra sig övergångsrelaterade kostnader.

”Vi tar oss an flera områden för att uppnå betydande och hållbara marginalförbättringar. Tyvärr kommer några av de nödvändiga åtgärderna resultera i uppsägningar. I Storbritannien kommer de föreslagna förändringarna att göra oss till en bättre affärspartner för våra kunder och tillgodose en förbättrad lönsamhetsnivå”, säger vd Jon Sintorn i en kommentar.