Aktie New Wave Group-koncernen påverkas i stor omfattning av spridningen av coronaviruset. Efterfrågan på koncernens produkter och tjänster bedöms minska kraftigt inom samtliga segment under resterande del av första kvartalet 2020.  

Efterfrågan kan därefter antas påverkas särskilt under andra kvartalet, men hur påverkan kommer att se ut därefter går inte att närmare bedöma i dagsläget, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Inom segmentet Företag bedöms försäljningen minska i första hand med anledning av inställda event, konferenser och andra företagsaktiviteter samt problemen inom näringslivet generellt, vilket gör att efterfrågan på profilprodukter kraftigt reduceras.

Även inom segmentet Sport & Fritid bedöms försäljningen minska, dock inte i samma omfattning som inom segmentet Företag. Risken för ökade kundförluster inom segmentet bedöms som påtaglig.

Inom segmentet Gåvor & Heminredning bedöms den del av verksamheten som är hänförlig till destinationen Kosta kraftigt minska sin försäljning och försämra sitt resultat under resterande del av året. Övriga verksamhetsdelar inom segmentet bedöms också tappa försäljning, men inte i samma utsträckning.

Koncernen vidtar nu ett stort antal åtgärder för att minska kostnaderna och minimera konsekvenserna av virusutbrottet, skriver bolaget.