Aktie Hjälmteknikbolaget Mips bedömer är att den fortsatt utmanande marknadssituationen inom cykelbranschen, där återförsäljare på de flesta marknader påtagligt minskat sina inköp, kommer att påverka Mips försäljning och resultat negativt under resten av året.

Det framgår av ett pressmeddelande.

”Vi bedömer att det rör sig om en kortsiktig negativ trend inom cykelbranschen och att denna kan komma att kvarstå under resten av året och den första delen av 2023 tills dess att lagernivåerna åter balanserats. Då Mips försäljning till hjälmvarumärken inom cykelbranschen tidigare år huvudsakligen skett i det tredje och fjärde kvartalet bedömer vi att marknadsläget kommer påverka bolagets försäljning och resultat negativt resten av året”, kommenterar vd Max Strandwitz, i pressmeddelandet.

Mips kommer att presentera kvartalsrapporten för det tredje kvartalet den 26 oktober.