Aktie Oväntat höga omställningskostnader i Nordamerika får vitvarujätten att vinstvarna för det fjärde kvartalet.

Det handlar om uppbyggnaden av en ny anläggning för tillverkning av kylskåp och frysar iSouth Carolina. Övergången kommer att belasta affärsområdets rörelseresultat mer än vad den tidigare prognosen gjorde gällande.

Övergången har nämligen orsakat tillfälliga begränsningar i kapaciteten som har påverkat leveranser till vissa kunder under fjärde kvartalet. Den har även medfört högre kostnader. Övergången förväntas därför nu ha en större inverkan på rörelseresultatet under fjärde kvartalet än de -25 miljoner dollar som tidigare meddelats. Dessutom påverkas rörelseresultatet negativt av två andra händelser: lagerminskningar hos en större amerikansk kund samt bokföringsmässiga justeringar från tidigare kvartal.

Electrolux förväntar sig att kostnader hänförliga till övergången, volymeffekter samt andra händelser under kvartalet kommer att ha en sammanlagd påverkan om totalt cirka -70 miljoner dollar.

Framåt förväntar sig Electrolux att kapacitetsbegränsningarna i Anderson gradvis kommer att försvinna under första halvåret 2020.