Aktie Vitvarutillverkaren Electrolux startar ett kostnadsbesparingsprogram mot bakgrund av lägre marknadsefterfrågan än förväntat och ett svagt resultat under det tredje kvartalet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Marknadsefterfrågan på vitvaror i Europa och USA hittills under det tredje kvartalet bedöms ha minskat i en betydligt högre takt jämfört med det andra kvartalet, drivet av påverkan av hög inflation på inköp av konsumentkapitalvaror och lågt konsumentförtroende. Höga lagernivåer hos återförsäljarna har förstärkt påverkan av nedgången i konsumentefterfrågan.

Kostnadsbesparingarna förväntas ge ett materiellt positivt bidrag till resultatet under år 2023, skriver Electrolux.

”I kombination med obalanser i leveranskedjan, som resulterat i betydande ineffektivitet i produktionen samt ökade kostnader, förväntas resultatet för koncernen i det tredje kvartalet minska betydligt jämfört med andra kvartalet 2022”, skriver bolaget vidare.

Resultateffekten gäller även exklusive engångskostnaden för att lämna den ryska marknaden, skriver Electrolux.

”Detta har drivits främst av Europa och Nordamerika. Affärsområde Nordamerika förväntas rapportera en rörelseförlust för det tredje kvartalet som överstiger förlusten i det andra kvartalet”, skriver bolaget.

Mot bakgrund av att marknadsefterfrågan för 2023 förväntas förbli svag i båda regionerna har styrelsen beslutat att initiera ett kostnadsbesparingsprogram som omfattar både rörliga och strukturella kostnader. Programmet ska fokusera på att minska rörliga kostnader, med särskild inriktning på att få bort kostnadsineffektivitet i leveranskedjan och produktionen.

”Minskningen av de strukturella kostnaderna kommer främst att genomföras i Europa och Nordamerika, och inkludera prioritering- och effektiviseringsåtgärder inom ramen för de nyligen annonserade organisationsförändringarna som gäller från den 1 juli. Åtgärderna innefattar såväl ökad produktivitet inom den operativa verksamheten som optimering av R&D-portfölj, administration, försäljning och marknadsföringsaktiviteter”, skriver Electrolux.

Koncernens besparingsprogram och omställningsprogrammet i Nordamerika förväntas ge ett materiellt positivt bidrag till resultatet från både kostnadseffektiviseringar och Investeringar i innovation och marknadsföring under 2023.

Strategin i affärsområde Nordamerika, att stärka och bredda produkterbjudandet med innovationer som förbättrar konsumentupplevelsen, ligger fast. Produktionsomställningen med två nya anläggningar och flera nya produktplattformar i kombination med de särskilt utmanande förhållandena i leveranskedjan i regionen kräver dock ytterligare åtgärder för att återgå till stabilitet och lönsamhet, enligt bolaget.

Ett omställningsprogram kommer att genomföras under ledning av Ricardo Cons, som har utsetts till ny chef för affärsområde Nordamerika. Han har tidigare lett transformationen av Electrolux verksamhet i Latinamerika under de senaste sex åren. Han efterträder Nolan Pike, som fortsätter i en ny roll.

Aktieåterköpsprogrammet som inleddes den 2 maj 2022, slutfördes den 2 september och givet nuvarande marknadsläge, avser styrelsen att inte inleda ytterligare aktieåterköp före årsstämman 2023, skriver Electrolux.