Aktie Danske Bank spår en lägre nettovinst på grund av försämrade makroekonomiska utsikter som ett resultat av covid-19.

Danske Bank preciserar inte för vilken period som avses i fråga om lägre nettovinst.

”Vår preliminära bedömning baserad på förändringar i modellantaganden är att kreditförluster sannolikt kommer att öka på grund av svårare scenarion”, heter det.

Banken hänvisar vidare till hög volatilitet på de finansiella marknaderna vilket kan ha en negativ påverkan på tradingintäkterna.

Samtidigt påpekas det att den underliggande verksamheten presterar i linje med förväntningarna.

Banken hade tidigare guidat för att nettovinsten under 2020 skulle uppgå till mellan 8 och 10 miljarder danska kronor. Banken räknar med att kunna ge en uppdatering i samband med första kvartalsrapporten för året den 30 april.