Aktie Catena Media gör nedskrivningar och släpper preliminära siffror för intäkterna och resultatet i det fjärde kvartalet, framgår av ett pressmeddelande för det fjärde kvartalet. Efter börsöppningen rasade aktien 18 procent på börsen.

Affiliatebolaget Catena Medias intäkter uppgår preliminärt till 27,1 miljoner euro i det fjärde kvartalet (27,3).

Det justerade ebitda-resultatet beräknas uppgå till 11,8 miljoner euro (12,0), medan det rapporterade ebitda-resultatet väntas komma in på 8,5 miljoner euro (12,0), påverkat av införandet av en värderingsmetod relaterad till IFRS 9 avseende befarande kundförluster och denna effekt uppgår till -2,7 miljoner euro.

Rörelseresultatet väntas landa på -27,3 miljoner euro (9,4), tyngt av nedskrivningarna som ligger på 32,1 miljoner euro, skriver Catena Media.

”Som en del av bolagets pågående strategiska genomlysning, verksamhetens effektivitetsprogram och värdering av tidigare förvärvade tillgångar tar Catena Media nedskrivningar på 32,1 miljoner euro för tillgångar som köptes upp i perioden 2016-2018”, skriver bolaget.

Nedskrivningen kommer inte ha någon verkan på kassaflödet, betonar bolaget, men kommer alltså ha en negativ påverkan på rörelseresultatet i det fjärde kvartalet 2019.

Av nedskrivningen om totalt drygt 32 miljoner euro avser 17,9 miljoner Catena Medias finansvertikal ”Financial Services”. Här pekar bolaget på de flera regel- och lagändringar som införts de senaste åren, exempelvis förbudet av så kallade binära optioner i EU.

Cirka 13 miljoner euro av nedskrivningen avser bolagets kasinorelaterade tillgångar, särskilt de som förvärvades 2016.

Bolaget har även gjort en mindre nedskrivning i sportsegmentet, 0,9 miljoner euro.

Bolagets vd Per Hellberg skriver i pressmeddelande att nedskrivningarna är relaterade tillgångar som förvärvats tidigare och som inte utvecklas i linje med resten av portföljen.

”Exklusive dessa jämförelsetörande poster, så utvecklas vår underliggande verksamhet i stort sett som vi väntat oss för det fjärde kvartalet”, skriver Per Hellberg vidare.

Den fullständiga rapporten kommer den 20 februari och bolagsledningen kommer inte ge mer information om resultatet innan dessa, framgår av pressmeddelandet.