Boliden meddelar att det har produktionsstörningar och förhöjd covid-19-smitta i Aitikgruvan i Gällivare och Taragruvan på Irland. Därför bedöms rörelseresultatet inom affärsområde Gruvor påverkas negativt med närmare 200 miljoner kronor under det första kvartalet.

I Aitik har en utökad smittspridning av covid-19 och därtill hörande sjukfrånvaro inneburit att gruvproduktionen inte kunnat upprätthållas fullt ut under första kvartalet. Därtill har hydraulikproblem i en av två primärkvarnar i anrikningsverket inneburit produktionsstörningar. Den sammanlagda produktionspåverkan i Aitik bedöms till drygt 1 miljon ton minskad genomsättning utöver säsongsmässiga variationer.

Även i Tara har förhöjd frånvaro till följd av covid-19 påverkat produktionen negativt.

”Därtill har ett haveri i uppfodringsanläggningen från gruvan inträffat. Haveriet har föranlett ett stopp i gruvproduktionen vilket bedöms kvarstå under en vecka”, skriver bolaget.