Aktie Probiotikabolaget Biogaia bedömer att försäljning och resultat kommer påverkas negativt i både det tredje och fjärde kvartalet på grund av covid-19. Det framgår av ett pressmeddelande.

För det tredje kvartalet beräknas försäljningen uppgå till cirka 132 miljoner kronor (167,1) och rörelseresultatet till cirka 27 miljoner kronor (49,5).

Omkring 6 miljoner kronor av den minskade försäljningen förklaras av negativa valutaeffekter.

”Biogaias försäljning är i de flesta länder beroende av att läkare och apotekare rekommenderar sina patienter att använda Biogaias produkter. På grund av covid-19-situationen har Biogaias distributörers säljstyrkor inte i samma utsträckning som tidigare haft möjlighet att besöka läkare och apotekspersonal i de flesta marknader där Biogaia är verksam”, uppger bolaget.

Enligt Biogaia är det för tidigt att uttala sig om försäljningen för det fjärde kvartalet men bolaget bedömer att försäljningen kommer att vara lägre än förväntat.

”Den minskade försäljningen är naturligtvis mycket olycklig, men vi bedömer att den är relaterad till covid-19 och att detta inte påverkar våra långsiktiga förväntningar. För att minska resultateffekten ser vi över våra kostnader för att delvis kompensera för försäljningsminskningen”, kommenterar koncernchef Isabelle Ducellier.

Delårsrapporten publiceras den 23 oktober.