Vinstvarning från Anoto

Publicerad 2007-11-20 10:03

Anoto redovisar ett resultat efter skatt på -46,0 miljoner kronor (-20,2) för det andra kvartalet 2006. Bolaget levererar också en vinstvarning för 2006.

Rörelseresultatet blev -42,3 miljoner kronor (-15,3) medan resultatet efter finansnetto uppgick till -45,7 miljoner kronor (-20,2).

Omsättningen blev 14,5 miljoner kronor (29,5). Minskningen förklaras av lägre intäkter av engångskaraktär.

Anoto räknar inte längre med att affärsområdet Anoto ska göra vinst 2006, före avskrivningar. Orsaken är att licensintäkter av engångskaraktär förväntas bli lägre än planerat, skriver bolaget.

Anoto tror på en stark tillväxt av samtliga löpande royaltyintäkter i år. Dessutom tror bolaget på en stark tillväxt av aktiva användare av formulärpennor.

Affärsområdet Content and Applications förväntas under andra halvåret erhålla sina första intäkter från externa kunder.

(Nyhetsbyrån Direkt)