Vinstvarning efter lägre massapris

Publicerad 2007-11-21 09:27

Rottneros spår att rörelsens resultat i år blir sämre än väntat på grund av en prisrekyl på massa. Stora engångskostnader gör också att bolaget kommer göra förlust på helåret. Aktien störtdyker med ca 8 procent på beskedet.

Bolaget kommer att göra nedskrivningar och ta omstruktureringskostnader som påverkar resultatet med -116 miljoner kronor.

Engångskostnaderna uppstår i samband med beslutet att upphöra med produktionen av magnefitmassa. Dessutom har styrelsen beslutat att stänga verksamheten vid sågverket Rockhammar Timber.

Av engångskostnaderna är 19 miljoner kassaflödespåverkande. Övriga 97 miljoner avser nedskrivningar av bokförda värden vid Utansjö Bruk med 68 miljoner kronor och Rockhammar Timmer med 29 miljoner kronor.

Sammantaget innebär detta att bolaget räknar med en förlust efter finansnetto under helåret. Tidgare lämnad prognos var en vinst överstigande fjolårets 115 miljoner kronor.

Bolaget räknar fortfarande med ett positivt resultat efter finansnetto, men före engångsposter under 2004.

(Direkt)