Vinsttapp för Wallenstam

Publicerad 2012-02-22 16:11

Delårsrapport Fastighetsbolaget Wallenstam redovisar ett resultat efter skatt på 439 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2011 (628). Resultatet per aktie uppgick till 2:60 kronor (3:60).

Hyresintäkter uppgick till 393 miljoner kronor (375).

Värdeförändringar i fastigheter påverkade resultatet med 578 miljoner kronor (582), medan värdeförändringar i derivat uppgick till -41 miljoner kronor (215).

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 80 kronor (75).

En utdelning om 1:20 kronor per aktie föreslås för helåret 2011 (1:17).

Wallenstams upprepar målet om att uppnå ett substansvärde per aktie om 100 kr år 2013.