Bilden från spelet Hearts of Iron.

Rapport Spelutvecklaren Paradox redovisar ett resultat efter skatt på 59,5 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2020. Enligt Infronts sammanställning av tre estimat väntades 117 miljoner kr.

Rörelseresultatet blev 79,5 miljoner kr, mot väntade 150. Nettoomsättningen uppgick till 434 miljoner kr och här hade analytikerna i snitt räknat med 433 miljoner kr.

En utdelning om 1,00 kr per aktie föreslås för helåret 2020. Väntat var 1,25 kr per aktie.