Vinstras för Lundbergs

Publicerad 2012-08-29 12:38

Delårsrapport Lundbergs redovisar ett resultat efter skatt på 798 miljoner kronor för det andra kvartalet 2012 (1.613). Resultatet per aktie uppgick till 3:31 kronor (8:42).

Nettoomsättningen uppgick till 5.857 miljoner kronor (6.174). Rörelseresultatet blev 1.248 miljoner kronor (2.134).

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 280 kronor och den 27 augusti var den 283 miljoner kronor.

För det första halvåret blev resultatet efter skatt 2.072 miljoner kronor (4.963) med en nettoomsättning på 11.585 miljoner (12.008).