Rapport Kopparbergs redovisar ett sjunkande resultat under det tredje kvartalet på grund av bland annat ökade råvaru- och energikostnader. Bryggeriet ska nu höja priserna för att kompensera för kostnaderna. 

Kopparbergs redovisar ett rörelseresultat på 69,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (91,4).

Nettoomsättningen uppgick till 593 miljoner kronor (546).

Resultatet före skatt uppgick till 65,5 miljoner kronor (90,7) och nettoresultatet blev 54,8 miljoner (68,7).

”Det lägre resultatet härrör sig till högre fraktkostnader samt råvaror, där energikostnaderna är den största orsaken. Då vi räknar med att detta kommer att fortsätta en tid framöver kommer vi succesivt att öka våra priser ut till kund”, skriver Kopparbergs vd Peter Bronsman i rapporten.