Vinstras för Atrium Ljungberg

Publicerad 2012-10-18 08:49

Delårsrapport Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg redovisar ett resultatefter skatt på 88,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2012 (173).Resultatet per aktie uppgick till 0:68 kronor (1:33).

Nettoomsättningen uppgick till 525 miljoner kronor (485). Orealiserade värdeförändringar uppgick till 0 miljoner kronor (43,0). Resultatet före värdeförändringar uppgick till 210 miljoner kronor (191).

För niomånadersperioden blev resultatet efter skatt 455 miljoner kronor (577)
med en nettoomsättning på 1.555 miljoner (1.494).