Vinstökning från Seco Tools

Publicerad 2011-07-19 08:23

Verktygsbolaget Seco Tools redovisar ett resultat efter skatt på 275 miljoner kronor för det andra kvartalet 2011, vilket var en ökning från 213 miljoner kronor samma period förra året.

Resultatet per aktie uppgick till 1:89 kronor (1:46).

Nettoomsättningen uppgick till 1.775 miljoner kronor (1.485).

Rörelseresultatet blev 389 miljoner kronor (311) och rörelsemarginalen var 21,9 procent (20,9).

Ökade råmaterialpriserna har, givet buffertlager och lager av färdiga produkter, ej påverkat kvartals- eller halvårsperioden. Valuta gav dock en negativ effekt om -79 miljoner kronor i andra kvartalet.

Seco Tools vd Lars Bergström skriver i vd-ordet att inga tecken på avmattning i efterfrågan setts. Utsikterna för kommande kvartal är fortsatt goda, skriver han vidare.

DIREKT