Vinstlyft för Wallenstam

Publicerad 2007-11-20 13:17

Fastighetsbolaget Wallenstam redovisar en vinst före skatt på 697,7 miljoner kronor för årets nio första månader. Det kan jämföras med vinsten på 190,7 miljoner kronor för motsvarande period i fjol.

Årets resultat lyfts av orealiserade värdeförändringar på fastigheter på 356,5 miljoner kronor.

Av Wallenstams hyresintäkter kommer 382 miljoner kronor från affärsområdet Företag och 533 miljoner från affärsområdet Bostad. Enligt bolaget är bostadsbeståndet full uthyrt och den genomsnittliga uthyrningsgraden uppgår till 97 procent.

Wallenstam upprepar sin målsättning att producera 400 nya lägenheter om året. I november startar byggnation av 170 lägenheter i Hammarby Sjöstad. Under våren beräknas ytterligare projekt dra i gång, 63 lägenheter i Göteborg, 136 lägenheter i Råcksta i Stockholm och 150 lägenheter i Huddinge.

Enligt Wallenstam är intresset bland hyresgästerna att förvärva sina bostäder mycket stort i samtliga regioner och bolaget förhandlar för närvarande med ett stort antal bostadsrättsföreningar.

(TT/Nyhetsbyrån Direkt)