Vinstlyft för Wallenstam

Publicerad 2012-04-25 08:39

Delårsrapport Fastighetsbolaget Wallenstam redovisar en vinst före skatt på 352 miljoner kronor för första kvartalet 2012. Det kan jämföras med vinsten på 204 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Resultatet lyfts av värdeökningar på bolagets fastigheter om 111 miljoner kronor.

Hyresintäkterna uppgick till 400 miljoner kronor, jämfört med 377 miljoner kronor ett år tidigare.