Vinstlyft för Sectra

Publicerad 2013-03-05 08:14

Rapport Medicinteknikbolaget fördubblar resultatet efter skatt i tredje kvartalet. Däremot växer inte marknaderna för Sectras produkter i takt med tidigare bedömningar.

Medicinteknikbolaget Sectra redovisar ett resultat efter skatt på 17,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2012 (9,0). Resultatet per aktie uppgick till 0:48 kronor (0:24).

Nettoomsättningen uppgick till 205 miljoner kronor (196). Orderingången var 233 miljoner kronor (132).

Rörelseresultatet blev 21,1 miljoner kronor (5,4) och rörelsemarginalen var 10,3 procent (2,8).

Den svaga utvecklingen av världsekonomin, och särskilt utvecklingen i Europa, innebär att marknaderna för Sectras produkter inte växer i takt med tidigare bedömningar.

”Sectras möjlighet att nå tillväxt- och lönsamhetsmålen om 15 procent vardera förskjuts därför framåt i tiden jämfört med de bedömningar som gjordes då målen fastställdes för två år sedan”, skriver Sectra.

Sectra långsiktiga finansiella mål är en rörelsemarginal om minst 15 procent, att under en sjuårsperiod växa med i genomsnitt 15 procent om året samt att upprätthålla en soliditet om minst 30 procent.