Vinstlyft för Sagax

Publicerad 2012-08-24 08:20

Delårsrapport Fastighetsbolaget Sagax redovisar ett resultat efter skatt på 105 miljoner kronor för det andra kvartalet 2012 (39,3). Resultatet per aktie uppgick till 6:45 kronor.

Hyresintäkterna uppgick till 205 miljoner kronor (188).

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter påverkade resultatet med 70,7
miljoner kronor (38,2) medan värdeförändringar i derivat påverkade resultatet
med -46,2 miljoner kronor (-51,5).

Bolaget upprepar prognosen om ett förvaltningsresultat på 430 miljoner kronor 2012.