Rapport Taktätningsbolaget Nordic Waterproofing redovisar ett ebitda-resultat på 114 miljoner kronor (97) för det fjärde kvartalet 2022.

Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 1.045 miljoner kronor (890). Den organiska tillväxten uppgick till 6 procent.

Rörelseresultatet ökade till 66 miljoner kronor (59). Den positiva utvecklingen för rörelseresultatet förklaras enligt bolaget av en stark förbättring av samtliga områden inom Installation Services.

”Samtidigt har vissa av områdena inom Products & Solutions lägre marginaler jämfört med de höga nivåer vi hade det fjärde kvartalet 2021. Prefabricerade träelement har fortfarande inte nått en tillfredsställande nivå på rörelseresultatet medan vi har sett klara förbättringar för marginalen inom vår verksamhet för grön infrastruktur”, skriver Nordic Waterproofings vd Martin Ellis i bokslutet.

Resultatet efter skatt blev 47,1 miljoner kronor (43,6). Resultatet per aktie landade på 1:96 kronor (1:81) för kvartalet.

En utdelning om 7:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (6:00).

”Vi har sett en svag nedgång i kostnader på insatsvaror medan energi och transporter fortsatt ligger på en hög nivå. Vår förväntan för nybyggnation av bostäder på våra huvudsakliga marknader är kortsiktigt något negativa, medan efterfrågan på renovering verkar vara stabil. I detta makroekonomiska läge finns det mer osäkerhet för framtiden än normalt. Vi har beredskapsplaner på plats för att mildra konsekvenserna av en eventuell negativ utveckling”, uppger Nordic Waterproofing-chefen.