Vinstlyft för Nibe

Publicerad 2012-08-15 09:29

Delårsrapport Bolagets resultat för första halvåret på 385 miljoner kr var en klar förbättring jämfört med fjolåret.

Nibe redovisar ett resultat före skatt på 385 miljoner kronor för det första halvåret (274).

Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 361 miljoner, enligt SME Direkts sammanställning.

Omsättningen under det första halvåret blev 4.425 miljoner kronor (3.081), jämfört med väntade 4.390 miljoner kronor.