Vinstlyft för Nibe

Publicerad 2011-08-16 08:32

Bolaget har ökat på vinsten före skatt till 140 miljoner kronor i det andra kvartalet i år. Rörelseresultatet på 152 miljoner kr föll in bättre än analytikerprognosen på 146 miljoner kr.

Nibes resultat före skatt blev 140 miljoner kronor i det andra kvartalet 2011 (111).

I resultatet för första halvåret, det vill säga januari-juni, ingår 19,9 miljoner kronor för förvärvsrelaterade kostnader i samband med Schulthess-affären. Det framgår dock ej i rapporten hur mycket av dessa kostnader som togs under andra kvartalet specifikt.

I SME Direkts konsensussammanställning uppgick förväntningarna inför rapporten till 134 miljoner kronor i resultat före skatt andra kvartalet, exklusive engångsposter.

Rörelseresultatet blev 152 miljoner kronor (128) och rörelsemarginalen 9,4 procent (8,8).

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 146 miljoner kronor och en marginal på 9,3 procent.

Nettoresultatet blev 104 miljoner i kvartalet (85,3), vilket motsvarar 1:11 kronor per aktie (0:91).

Omsättningen uppgick till 1.619 miljoner kronor (1.448). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 1.573 miljoner kronor.

DIREKT