Vinstlyft för Nibe

Publicerad 2011-05-11 09:33

Nibes vinst överträffade analytikernas förväntningar. Resultatet före skatt blev 134 miljoner kronor.

Nibes resultat före skatt blev 134 miljoner kronor i det första kvartalet (96,2).Det var 14 procent bättre än väntade 118 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Bolaget hade ett positivt finansnetto om 8,8 miljoner kronor (-10,4).

Rörelseresultatet blev 125 miljoner kronor (107) och rörelsemarginalen 8,6 procent (8,2).

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 129 miljoner kronor och en marginal på 8,7 procent.

Nettoresultatet blev 99,7 miljoner i kvartalet (70,0), vilket motsvarar 1:06 kronor per aktie (0:75).

Omsättningen uppgick till 1.462 miljoner kronor (1.303). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 1.489 miljoner kronor.

Bolaget upprepar att det är positivt till utsikterna för 2011 och står fast vid sina ekonomiska mål.

DIREKT