Rapport Detaljhandelsbolaget New Wave, med vd Torsten Jansson i spetsen, redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2021 på 403 miljoner kronor (284).

Rörelsemarginalen uppgick till 17,5 procent (15,1).

Bruttomarginalen uppgick till 47,8 procent (46,2).

Resultatet efter skatt blev 309 miljoner kronor (208).

En utdelning på 4:25 kronor per aktie föreslås för helåret 2021.

Nettoomsättningen uppgick till 2.307 miljoner kronor (1.873).

New Waves omsättningen ökade med 23 procent i det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med fjärde kvartalet 2019, det sista hela kvartalet innan pandemins utbrott, var ökningen 14 procent.

Det framgår av bokslutet.

Rörelsemarginalen i kvartalet steg till 17,5 procent, från 15,1 procent året innan och från 11,9 procent fjärde kvartalet 2019.

”Pandemin var och är inte över. Flera länder fick under fjärde kvartalet nya restriktioner och den utvecklingen har fortsatt i början av 2022. Detta har och kommer att påverka vår försäljning negativt i delar av koncernen och med den bakgrunden är våra resultat ännu mer fantastiska”, skriver vd Torsten Jansson.

Vd:n pekar i rapporten på att New Wave behöver öka sitt lager för att klara den kraftiga tillväxten och att det fortsatt är vissa störningar i produktions- och logistikkedjorna.

”Dessa störningar är dock mindre än befarat och det ser ljusare ut framåt. Ett annat är stora prisökningar till exempel på frakter och energi. Även den pågående pandemin är en fortsatt utmaning för flera verksamheter med till exempel väldigt höga sjukskrivningstal och hög frånvaro i flera verksamheter”, skriver han och tillägger:

”Totalt sett är jag dock mycket optimistisk framåt och tror vi kommer att prestera god och lönsam tillväxt. Visst kan det komma enskilda kvartal som kan vara svagare, men över tid är jag övertygad om en fortsatt mycket god utveckling”.