Rapport New Wave, med vd Torsten Jansson i spetsen, redovisar en stigande vinst och en ökad omsättning under det fjärde kvartalet. Detaljhandelsbolaget höjer dessutom utdelningen och föreslår en aktiesplit.  

New Wave redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2022 på 547 miljoner kronor (403).

Rörelsemarginalen uppgick till 19,4 procent (17,5) och bruttomarginalen i kvartalet blev 49,7 procent (47,8).

Nettoomsättningen uppgick till 2.815 miljoner kronor (2.307).

Resultatet efter skatt blev 446 miljoner kronor (309) och resultatet per aktie 6:73 kronor (4:61).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 78 bidragsgivare, låg på ett resultat per aktie på 5:54 kronor och en omsättning på 2.768 miljoner kronor.

En utdelning på 6:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (4:25).

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en split 2:1, innebärande att en befintlig aktie delas upp i två aktier.

Investeringar kan tillfälligt minska marginalerna

New Wave kommer att öka investeringarna som bokföringsmässigt tas som kostnader i produktutveckling, marknad och nyetableringar, en åtgärd som sannolikt tillfälligt kommer att minska rörelsemarginalen något.

Det skriver vd Torsten Jansson i bokslutet.

”Men målet är ändå att i genomsnitt över några års tid ligga på i genomsnitt minst 15 procent och vi gör det för att kunna hålla en bra tillväxt de kommande tio åren”, tillägger vd:n.

Helåret 2022 uppgick bolagets rörelsemarginal till 17,0 procent, upp från 15,0 procent 2021.

Med en hög inflation, högre räntor och energipriser blir det sannolikt en svagare marknad vilket New Wave givetvis inte är immuna mot, resonerar vd:n.

”Men vi står väl rustade vad gäller varumärken, produkter, servicegrad, lager med mera jämfört med de flesta konkurrenter. Detta gör att vi skall kunna fortsätta ta marknadsandelar samt att vi har både kapacitet och ekonomi till fler förvärv”, skriver Torsten Jansson.

New Waves organiska tillväxt i det fjärde kvartalet 2022 uppgick till 6,3 procent. Helåret 2022 landade den på närmare 21 procent. Av bolagets tre segment växte Företag och Sport & Fritid medan Gåvor & Heminredning visade en minskning.

Vad gäller varulagret menar Torsten Jansson att det nu har nått ungefär den nivå New Wave vill ha, vilket borgar för fortsatt god service till kunderna och möjliggör fortsatt tillväxt.

* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.