Rapport Green Landscaping, verksamt inom park- och trädgårdsskötsel, redovisar ett resultat efter skatt på 30,0 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (19,1).

Rörelseresultatet ökade till 47,8 miljoner kronor (30,0) och rörelsemarginalen förbättrades till 6,3 procent (5,4).

Nettoomsättningen steg till 761 miljoner kronor (552). Försäljningstillväxten var 38,0 procent (12,1). Den organiska tillväxten var 4,5 procent (0,5).

Orderstocken uppgick till 5.160 miljoner kronor, jämfört med 3.971 miljoner kronor ett år tidigare.

”Vi upplever att påverkan från restriktionerna för hantering av covid-19 minskar månad för månad och att orderläget är stabilt. Vi fortsätter att växa organiskt med marknaden enligt plan”, skriver vd Johan Nordström i delårsrapporten.