Vinstlyft för Fabege

Publicerad 2012-10-16 08:11

Delårsrapport Fastighetsbolaget Fabege redovisar ett resultat efter skatt på 118 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2012 (72). Resultatet per aktie uppgick till 0:73 kronor (0:44).

I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar om 255 miljoner kronor på fastigheter (231). För de derivat var den orealiserade värdeförändringen -233 miljoner (-301).

Hyresintäkterna uppgick till 469 miljoner kronor (452). Förvaltningsresultatet blev 154 miljoner kronor (133).

För niomånadersperioden blev förvaltningsresultatet 436 miljoner kronor (403) med hyresintäkter på 1.389 miljoner (1.346).