Vinstlyft för Enquest

Publicerad 2012-03-27 08:17

Delårsrapport Olje- och gasbolaget Enquest redovisar en vinst före skatt på 390,1 miljoner dollar, motsvarande cirka 2,6 miljarder kronor, för 2011.

Vinsten kan jämföras med vinsten på 163,7 miljoner dollar året före.

Omsättningen ökade från 583,5 miljoner dollar till 936 miljoner dollar.

Utvecklingen under första kvartalet ligger i linje med helårets mål om en produktion på 20 000-24 000 fat oljeekvivalenter per dag, enligt Enquest.