Vinstlyft för Bure

Publicerad 2009-08-31 08:57

Investeringsbolaget Bure, som i maj köpte Carnegie Investment Bank, redovisar en vinst efter finansiella poster på 128,1 miljoner kronor för årets andra kvartal. Samma kvartal i fjol låg vinsten på 97 miljoner kronor.

Omsättningen lyfte från 313,9 miljoner till 485 miljoner kronor.

”Den svaga ekonomin har påverkat Bures portföljbolag negativt även under det andra kvartalet 2009”, konstaterar Bures vd Carl Backman, som tillträdde i april, i en kommentar.

För Carnegie Investment Bank redovisas en förlust före skatt på 58 miljoner kronor för andra kvartalet, ned från en vinst på 105 miljoner kronor före skatt samma kvartal i fjol.

Carnegie Investment Banks provisionsnetto nästan halverades från 706 miljoner till 373 miljoner kronor, medan räntenettot i princip raderades ut – ned från 46 miljoner till 1 miljon kronor.

Bure äger 26,3 procent i Carnegie Investment Bank efter en nyligen genomförd ägarspridningstransaktion.

TT