Rapport Autolivs vinst steg under det fjärde kvartalet och var högre än vad analytikerna förväntat sig. Bilsäkerhetsföretagets försäljning kom däremot in under estimaten.  

Autoliv redovisar ett justerat rörelseresultat om 233 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2022. Det kan jämföras med resultatet på 177 miljoner samma kvartal föregående år. 

Analytikerna hade räknat med ett justerat rörelseresultat om 228 miljoner dollar, enligt Infronts sammanställning av tio analytikers prognoser.

Den justerade rörelsemarginalen blev 10 procent. Väntat var en justerad marginal på 9,6 procent.

Försäljningen uppgick till 2.335 miljoner dollar mot 2.119 miljoner samma kvartal föregående år. Analytikerna hade väntat sig en försäljning om 2.385 miljoner dollar.

Den organiska försäljningstillväxten blev 18 procent för det fjärde kvartalet, jämfört med väntade 19,2 procent.

Spår tvåsiffrig organisk tillväxt

Autoliv räknar med att den justerade rörelsemarginalen under helåret 2023 blir cirka 8,5-9,0 procent och att den organiska försäljningstillväxten blir cirka 15 procent.

Analytikernas snittförväntningar låg inför rapporten på en justerad rörelsemarginal på 8,8 procent för helåret 2023 och en organisk försäljningstillväxt på 7,6 procent, enligt Infronts sammanställning.

För det första kvartalet är indikationen att den justerade rörelsemarginalen blir cirka 5 procent, uppger vd Mikael Bratt i rapporten.

Vidare räknar Autoliv med att det operativa kassaflödet uppgår till 900 miljoner dollar för helåret 2023.

”Vår positiva kassaflödestrend bör ge utrymme för ökad aktieägaravkastning”, skriver Mikael Bratt.

Den negativa valutaeffekten på försäljningen väntas bli cirka 1 procent under helåret, enligt rapporten.

Helårets investeringar, capex, väntas uppgå till cirka 6 procent av nettoförsäljningen.