Läge att säkra vinsten

Publicerad 2012-03-22 15:54

Aktieanalys Atrium Ljungberg har gått starkt sedan Placeringsguiden rekommenderade köp i höstas. Nu är det läge att säkra vinsten, mot bakgrund av inbromsning i ekonomin sosm bland annat slår mot detaljhandeln.

En aktieanalys på fastighetsbolaget Atrium Ljungberg signerad Jan Axelsson finns i senaste numret av Placeringsguiden. Aktien fick en köprekommendation av tidningen i oktober och har gått riktigt starkt sedan dess – upp 25 procent.

Det som framförallt lockade till köp var bolagets starka finansiella ställning, långsiktigt ägande samt den lönsamma projektverksamheten.

Även inför 2012 ser läget tämligen stabilt ut, vilket ses i utdelningen som höjs cirka 10 procent till 2,60 kr. Samtidigt ger naturligtvis skuldkrisen i Europa en inbromsning även i Sverige.

Med inriktningen mot handelsfastigheter och köpcentrum kan man inte utesluta att det leder till lägre marknadshyror och ökade vakanser, vilket kan slå mot resultatet.

Utvecklingen för detaljhandeln är redan svag och väntas inte bli bättre på kort sikt. Riskerna är nog måttliga eftersom uthyrningsgraden nu ligger på 94 procent. Efter den starka kursuppgången på kort tid väljer Placeringsguiden att säkra vinsten och lyfter ut aktien från listan.