Rapport Lastbilskoncernen slog analytikernas vinstförväntningar med råge och slår till med både en ordinarie och en extra utdelning. Dessutom överraskade orderingången på uppsidan.

Volvos rörelseresultat uppgick till 12.215 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020.

Det framgår av bokslutsrapporten.

Genomsnittet av 19 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett rörelseresultat på 9.063 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen blev 12,6 procent för kvartalet. Snittestimatet var en marginal på 9,3 procent.

Det justerade rörelseresultat blev 10.934 miljoner kronor. Här låg snittförväntningarna på 8.842 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 96.917 miljoner kronor för perioden. Här låg snittestimatet på 97.528 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli totalt 15:00 kronor per aktie för helåret 2020 (0), varav en ordinarie utdelning om 6:00 kronor och en extra utdelning om 9:00 kronor.

Här väntades en utdelning på totalt 15:86 kronor per aktie, varav en ordinarie utdelning om 5:55 kronor per aktie och en extra utdelning om 10:31 kronor per aktie, enligt Infront.

Orderingång lastbilar rejält högre än väntat

Volvos nettoorderingång på lastbilar, exklusive samriskbolag, uppgick under det fjärde kvartalet 2020 till 86.069 enheter, en uppgång med 61 procent från 53.315 fordon motsvarande period 2019. Det framgår av bokslutsrapporten.

Snittestimatet, enligt Infronts sammanställning av 14 analytikers prognoser inför rapporten, låg på en orderingång på 67.317 lastbilar under fjärde kvartalet.

I Europa ökade orderingången på tunga och medeltunga lastbilar med 42 procent till 31.634 fordon och leveranserna var på samma nivå som fjärde kvartalet 2019.

Orderingången i Nordamerika ökade med 167 procent och leveranserna sjönk med 4 procent.