Rapport Volvo redovisar en vinst som var flera miljarder högre än vad analytikerna förväntat sig. Lastbilskoncernens orderingång slog också förväntningarna med råge. 

Volvo redovisar ett rörelseresultat på 12.067 miljoner kronor för det första kvartalet 2021.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 9.777 miljoner kronor enligt en sammanställning av 19 analytikers prognoser gjord av Infront.

Rörelsemarginalen blev 12,8 procent för kvartalet. Snittestimatet var en marginal på 10,4 procent.

Det justerade rörelseresultat blev 11.821 miljoner kronor. Här låg snittförväntningarna på 9.504 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 94.018 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 93.889 miljoner kronor.

Orderingång klart över förväntan

Volvos nettoorderingång på lastbilar, exklusive samriskbolag, uppgick under det första kvartalet 2021 till 85.461 enheter, en uppgång med 123 procent från 38.399 fordon motsvarande period 2020.

Det framgår av kvartalsrapporten.

Snittestimatet, enligt Infronts sammanställning av 14 analytikers prognoser inför rapporten, låg på en orderingång på 60.608 lastbilar under första kvartalet.

I Europa ökade orderingången på tunga och medeltunga lastbilar med 126 procent till 39.081 fordon och leveranserna var 10 procent upp jämfört med första kvartalet 2020.

Orderingången i Nordamerika steg med 369 procent och leveranserna ökade med 22 procent.

Ïnstabil försörjningskedja

Bristen på halvledare hade en begränsad påverkan på Volvos tillverkning under det första kvartalet.

Det skriver bolagets vd Martin Lundstedt i rapporten för det första kvartalet.

Han upprepar vidare att bolaget under inledningen av det andra kvartalet kommer att införa stoppdagar motsvarande två till fyra veckor i tillverkningen av lastbilar.

”Den globala försörjningskedjan för såväl halvledare som för andra komponenter är fortsatt mycket instabil och osäkerheten om utvecklingen är stor. Vi kan därför inte utesluta ytterligare störningar i såväl lastbilsverksamheten som övriga delar av koncernen”, skriver Martin Lundstedt.