Rapport SSAB slog analytikernas vinstförväntningar med råge. Men ståltillverkaren spår lägre efterfrågan under det andra kvartalet. 

SSAB:s ebitda-resultat uppgick till 9.198 miljoner kronor för det första kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 7.390 miljoner kronor enligt Infronts estimatsammanställning.

Rörelseresultatet blev 8.377 miljoner kronor. Här väntades 6.576 miljoner.

Ebitda och rörelseresultatet exkluderar jämförelsestörande poster om -215 miljoner kronor avseende nedskrivningar i Ukraina och Ryssland.

I analytikernas snittestimat ingick inga jämförelsestörande poster.

Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 8.162 miljoner kronor (1.993).

Försäljningen uppgick till 31.575 miljoner kronor. Här låg konsensusprognosen på 28.331 miljoner kronor.

Spår lägre efterfrågan

SSAB spår att efterfrågan på stål under det andra kvartalet 2022 kommer vara på en något lägre nivå än jämfört med det första kvartalet.

Det framgår av bolagets rapport för det första kvartalet.

”Första kvartalet 2022 präglades av en exceptionell uppgång i efterfrågan, hänförligt till begränsningar i tillgången på stål efter att Ryssland invaderat Ukraina”, skriver bolaget i rapporten och tillägger att efterfrågan under andra kvartalet förväntas bli ”mer normal”, därav lägre än för första kvartalet.

Vidare framhålls att det finns fortsatt en osäkerhet förknippad med brist på komponenter, samt flaskhalsar i logistikkedjorna.

För SSAB Special Steels bedöms både leveranserna och de realiserade priserna bli högre under det andra kvartalet 2022 jämfört med det första kvartalet i år. Den globala efterfrågan för höghållfasta stål bedöms vara god under det andra kvartalet på de flesta marknader.

För SSAB Europe bedöms både leveranser och priser bli något högre under det andra kvartalet jämfört med föregående kvartal.

Leveranserna för SSAB Americas bedöms bli högre under det andra kvartalet jämfört med föregående kvartal och priserna väntas bli något högre.

För alla tre ståldivisioner kommer de högre realiserade priserna att motverkas av högre kostnader för insatsvaror, eftersom marknadspriserna för råmaterial stigit kraftigt under första kvartalet 2022, skriver SSAB i rapporten. Detta beror på den normala eftersläpningen på cirka ett kvartal mellan förändringar i marknadspriserna och påverkan på SSAB:s kostnader. Förändringar i marknadspriset för skrot har en eftersläpning om cirka en månad avseende den nordamerikanska verksamheten.

SSAB höjer prognosen om totala underhållskostnader för 2022 som nu väntas uppgå till 1.120 miljoner kronor. I föregående kvartalsrapport bedömdes underhållskostnaderna landa på 1.040 miljoner kronor för det innevarande året.