Rapport Nordea krossade vinstförväntningarna med råge. Samtidig meddelar banken att man kommer att ge utdelning men att beslutet kommer senare. 

Nordea redovisar ett rörelseresultat på 1.085 miljoner euro för det tredje kvartalet 2020. Det kan jämföras med ett snittestimat om 884 miljoner euro utifrån Infronts sammanställning av 21 analytikers prognoser.

De totala intäkterna uppgick till 2.172 miljoner euro, mot snittestimatet på 2.090 miljoner euro.

Kärnintäktsraderna räntenetto och provisionsnetto summerade till 1.146 respektive 729 miljoner euro, mot snittestimat på 1.112 respektive 721 miljoner euro.

 

Nordea redovisade för det tredje kvartalet kreditförluster där den sammantagna summan blev återföringar på 2 miljoner euro.

Nordeas buffert på totalt 650 miljoner euro har bibehållits, eftersom de samlade ekonomiska konsekvenserna av pandemin covid-19 fortfarande anses osäkra. Prognosen om kreditförluster på under 1 miljard euro för helåret 2020 ligger fast, enligt Nordea.

”I samtliga affärsområden var kreditförlusterna lägre än under de senaste kvartalen. Avsättningar för förväntade kreditförluster kvarstod på samma högre nivå som under andra kvartalet”, skriver banken.

Nordea beskriver kvaliteten på kreditportföljen som fortsatt stark under hela kvartalet.

Kreditförluster på enskilda exponeringar uppgick till 59 miljoner euro medan gruppvisa avsättningar för kreditportföljen återfördes med 61 miljoner euro.

”Det som främst fick de individuella kreditförlusterna att stiga var ökade avsättningar inom Sjöfart och Olja samt Olje-, gas och offshore-verksamhet i Large Corporates & Institutions. Dessa uppvägdes emellertid av återföringar och netto uppgick de individuella kreditförlusterna till 30 miljoner euro”, skriver Nordea vidare.

Kommer att ge utdelning

Nordeas kapitalposition, med en kärnprimärkapitalrelation på 16,4 procent vilket enligt banken är 6,2 procentenheter över regelkravet, innebär att banken är väl rustad att både stödja sina kunder och lämna utdelning till sina ägare.

Det skriver Nordea i sin delårsrapport för det tredje kvartalet.

”Nordea har för avsikt att lämna utdelning för räkenskapsåret 2019. Styrelsen kommer att avstå från att besluta om utdelningen för 2019 tills efter den 1 januari 2021”, skriver Nordea.

Nordea uppger att banken kommer att se över situationen under fjärde kvartalet 2020, med hänsyn till eventuell ytterligare kommunikation från Europeiska centralbanken.