Rapport (Uppdaterad) SKF:s kvartalsrapport på tisdagen fick tummen ned på tisdagens Stockholmsbörs. Kullagerbolagets rörelseresultat var i linje med förväntningarna, men tillväxten var lite svagare än befarat. SKF spår också en lägre efterfrågan för koncernen som helhet under fjärde kvartalet, jämfört med samma kvartal i fjol.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Lite sämre tillväxt än väntat. Försäljningen blev 21.039 miljoner kronor, strax under snittestimatet på 21.169 miljoner. Den organiska tillväxten var negativ, -3 procent, och det var snäppet sämre än analytiker räknat med,-2,7 procent enligt snittprognosen i Infront Datas sammanställning.

Spår lägre efterfrågan. SKF spår att efterfrågan på bolagets produkter och tjänster under det fjärde kvartalet 2019 kommer att vara lägre för koncernen än motsvarande kvartal 2018. Efterfrågan väntas bli något lägre för divisionen Industri och lägre för divisionen Fordon. Geografiskt förväntas efterfrågan bli lägre i Europa, avsevärt lägre i Nordamerika, relativt oförändrad i Asien, och högre i Latinamerika.

Engångsposter i resultatet. SKF:s rörelseresultat blev 2.288 miljoner kronor i tredje kvartalet. Ett genomsnitt av 15 analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på 2.292 miljoner. I resultatet ingår -92 miljoner kronor i engångsposter. Analytikerna hade inte prognostiserat några engångsposter.

Lyckats hantera den svagare ekonomiska utvecklingen. SKF har lyckats bra med att hantera den svagare ekonomiska utvecklingen, enligt vd Alrik Danielson. ”Våra ansträngningar att minska kostnaderna har bidragit till en stark och stabil rörelsemarginal med en underliggande marginal på 11,3 procent under kvartalet. Vi hade högre realiserade kostnadsbesparingar än kostnadsökningar, vilket resulterade i ett positivt nettobidrag till rörelseresultatet under kvartalet”, skriver SKF-chefen.

Marginal på 14% för industriverksamhet. SKF:s industriverksamhet hade en underliggande rörelsemarginal på 14,1 procent och en negativ organisk tillväxt på 1,4 procent (+9,2 procent samma kvartal i fjol). Försäljningen var relativt oförändrad i Europa och Latinamerika, avsevärt lägre i Nordamerika, medan den däremot ökade i Asien.

Negativ tillväxt på 7% för fordonsdelen. SKF:s fordonsverksamhet hade en underliggande rörelsemarginal på 4,3 procent. Den organiska tillväxten var negativ om 7,0 procent (+1,7 procent) med försäljningsvolymer som var avsevärt lägre i Nordamerika och Asien, lägre i Europa och betydligt högre i Latinamerika, enligt SKF.