Vinstfall för Sectra

Publicerad 2013-05-28 08:16

Rapport Medicinteknikbolagetsvinst får se sin vinst krympa rejält. Däremot är orderingången en klar förbättring jämfört med samma period föregående år.

Medicinteknikbolaget Sectra redovisar ett resultat efter skatt på 27,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2012/2013 (36,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:74 kronor (1:00).

Nettoomsättningen uppgick till 248 miljoner kronor (239). Orderingången var 350 miljoner kronor (188).

Rörelseresultatet blev 37,6 miljoner kronor (46,8) och rörelsemarginalen var 15,2 procent (19,6).

Sectra föreslår en överföring till aktieägarna av 4:50 kronor per aktie, totalt 166,9 miljoner kronor, genom ett inlösenprogram.

Sectra har fastställt ett nytt tillväxtmål. Bolagets rörelseresultat, ebit, per aktie ska växa 10 procent i snitt per år över en femårsperiod.

Det framgår av ett pressmeddelande.