Vinstfall för Sagax

Publicerad 2011-08-24 08:47

Fastighetsbolaget Sagax redovisar ett resultat efter skatt på 39,3 miljoner kronor för det andra kvartalet 2011. Motsvarande period 2010 var resultaet 54 miljoner kronor.

Resultatet per aktie uppgick till 1:54 kronor (2:78).

Hyresintäkterna uppgick till 188 miljoner kronor (157).

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter påverkade resultatet med 38,2 miljoner kronor (13,7) medan orealiserade värdeförändringar i finansiella resultat påverkade resultatet med -51,5 miljoner kronor (-37,5).

Bolaget höjer prognosen för förvaltningsresultatet 2011 till 375 miljoner kronor. Tidigare prognos var 360 miljoner.

DIREKT