Nordnets vinst krymper

Publicerad 2012-02-09 08:55

Delårsrapport Nätmäklaren får se sin vinst för fjärde kvartalet krympa jämfört med samma period förra året. Även rörelseresultatet faller tillbaka.

Nätmäklaren Nordnet redovisar ett resultat efter skatt på 58,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2011 (78,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:33 kronor (0:45).

Rörelseresultatet uppgick till 84,4 miljoner kronor (102).

Rörelseresultatet har belastats av en värdejustering om 9 miljoner kronor av bolagets innehav i marknadsplatsen Burgundy. Justeringen baseras på en värdering av förväntad resultatutveckling, heter det i rapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 266 miljoner kronor (350).

En utdelning om 0:65 kronor per aktie föreslås för helåret 2011 (0:50).