Rapport Gruvbolaget Lundin Minings justerade ebitda-resultat blev 337 miljoner dollar för det första kvartalet 2023 (588). Nettoresultatet blev 165 miljoner dollar (378).

Försäljningen uppgick till 751 miljoner dollar (991).

Kassaflödet från rörelsen uppgick till 212 miljoner dollar under kvartalet (317).

I linje med prognoser

Lundin Mining uppger att bolagets capex följer senast angiven prognos om 1,1 miljarder dollar, inklusive Josemaria. Även prospekteringskostnaderna är i linje med prognosen om 45 miljoner dollar för 2023.

Det framgår av delårsrapporten som släpptes natten till torsdag.

All metallproduktion fortsätter att följa de produktionsprognosintervall som angavs i rapporten för 2022. Metallproduktionen är något viktad mot andra halvåret i samtliga verksamheter, förutom Neves-Corvo där kopparproduktionen är jämnt viktad medan zinkproduktionen väntas öka.

Måttet cash cost (kostnad för produktion per produktionsenhet) är vid samtliga gruvor inom eller bättre än prognosintervallen på grund av lägre än väntade produktionskostnader vid alla gruvor förutom Eagle, där kostnaderna trendar högre på grund av förväntade lägre försäljningsvolymer.