Rapport Electrolux Professional redovisar en fallande vinst. Även omsättningen sjönk rejält. 

Electrolux Professional redovisar ett ebita-resultat om 96 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2020 (144), motsvarande en ebita-marginal om 5,5 procent (6,6).

Nettoresultatet blev 77 miljoner kronor (128).

Nettoomsättningen i samma period uppgick till 1.748 miljoner kronor (2.190). Den organiska tillväxten var -16,1 procent.

Ser viss återhämtning

Electrolux Professional har sett en återhämtning under det tredje kvartalet inom marknaden för storkök och dryck medan marknaden för tvätt har visat mer motståndskraft under pandemin.

”Försäljningsnedgången i juli och augusti var i linje med juni, då återhämtningen började. I september, liksom i oktober, har vi sett en förbättring jämfört med föregående månader”, skriver bolagets vd Alberto Zanata i rapporten för det tredje kvartalet.

Han bedömer dock att flera kundsegment, i synnerhet inom besöksnäringen sannolikt kommer att fortsätta att påverkas negativt av pandemin.

Kortsiktiga åtgärder har under kvartalet genererat besparingar om cirka 75 miljoner kronor, dessa har gradvis fasats ut. Tidigare har bolaget meddelat att strukturåtgärder kommer att genomföras som väntas ge årliga besparingar på 130 miljoner kronor.