Vinsten rusar för Raysearch

Publicerad 2013-02-14 12:46

Rapport Raysearch redovisar ett resultat efter skatt på 25,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2012 (6,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:74 kronor (0:20).

Nettoomsättningen uppgick till 76,9 miljoner kronor (45,8). Rörelseresultatet blev 26,2 miljoner kronor (14,6). Styrelsen föreslår att ingen utdelning ges för helåret 2012 (0:00).

I rapporten skriver Raysearch att resultatet påverkades positivt av kraftigt ökade intäkter från Raystation och uppgörelsen med Siemens men negativt av ökade kostnader för utveckling, marknadsföring och uppbyggnad av försäljning och service för Raystation samt av ökade advokatkostnader i USA hänförliga till patenttvisten med Prowess.