Vinsten krymper för Fabege

Publicerad 2013-04-23 08:43

Rapport Trots ökade hyresintäkter redovisar fastighetsbolaget Fabege ett lägre resultat efter skatt.

Fastighetsbolaget Fabege redovisar ett resultat efter skatt på 516 miljoner kronor för det första kvartalet 2013 (561). Resultatet per aktie uppgick till 3:14 kronor (3:46).

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 299 miljoner (407) och på räntederivat till 188 miljoner (220). Hyresintäkterna uppgick till 513 miljoner kronor (453).

Förvaltningsresultatet blev 135 miljoner kronor (125).

”Hyresintäkterna ökade till 513 Mkr (453) och förvaltningsresultatet förbättrades med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Förbättringarna beror på tillväxt genom positivnettouthyrning och färdigställda projekt”, skriver Fabeges vd i Christian Hermelin i rapporten och fortsätter:

”Hyresmarknaden var stabil i inledningen av året och efterfrågan på moderna kontor i bra lägen är fortsatt god. Vi upplever att processen fram till tecknat avtal tar längre tid, men med flera pågående diskussioner och förhandlingar är jag förhoppningsfull inför framtiden och är övertygad om att vi kommer att redovisa en stark nettouthyrning under 2013”

”Sammantaget är jag nöjd med resultatutvecklingen under första kvartalet där såväl förvaltning som förädling och transaktionsverksamheterna ger goda bidrag till Fabeges totala resultat. Vi har goda förutsättningar att skapa värden och fortsatt tillväxt under 2013”, skriver vd:n.