Rapport Bostadsutvecklaren SSM redovisar ett resultat efter skatt på 4,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (-382). Resultatet per aktie uppgick till 0:10 kronor (-9:72).

Det justerade rörelseresultatet blev 10,5 miljoner kronor (-26,4).

Nettoomsättningen uppgick till 32 miljoner kronor (140).

”Bostadsrättsmarknaden stärktes under tredje kvartalet. Transaktionsvolymen uppnådde nya rekordnivåer och prisnivån följde med uppåt”, skriver vd Mattias Lundgren i rapporten, men konstaterar samtidigt att den ökade spridningen av pandemin under hösten innebär att det är för tidigt att dra slutsatsen att det är en långsiktig stabilisering av Stockholms bostadsmarknad ”trots kvartalets positiva signaler”.

Under perioden såldes 453 bostadsrätter i pågående produktion (434).

Kvartalsrapporten har tidigarelagts med anledning av det uppköpserbjudande till aktieägarna som Amasten offentliggjorde den 14 oktober.